Bolesław
Barbacki
Deklaracja dostępności

W 2021 roku obchodzimy 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Bolesława Barbackiego, nowosądeczanina, wybitnego artysty malarza i działacza społecznego.

Bolesław Barbacki był dzieckiem epoki, w której Polska wybijała się na niepodległość, przyszedł na świat w Galicji, dorastał, gdy na polach bitew i w gabinetach dyplomatów rozstrzygały się losy Polski, a rozkwit jego aktywności społecznej i artystycznej przypadł na okres II Rzeczypospolitej, gdy po latach niewoli Polacy odzyskali wreszcie swoje państwo i wolność. Przez całe życie pozostał ściśle związany z Nowym Sączem.

Wystąpiłem z inicjatywą ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Bolesława Barbackiego” jako wyrazu upamiętnienia tej niezwykle ważnej w dziejach Nowego Sącza postaci oraz inspiracji dla serii działań zmierzających do utrwalenia w świadomości młodego pokolenia Nowosądeczan pamięci o tym wielkim twórcy, patriocie i społeczniku.

Nowy SączLudomir Handzel

Bolesław Barbacki (1891–1941)

Bolesław Barbacki to postać wyjątkowa: artysta, pedagog, człowiek teatru, społecznik, gorący patriota… Osoba, która potrafiła realizować równocześnie wiele aktywności artystycznych i społecznych. Obdarzony talentem, uczuciowością, wrażliwością artystyczną; był człowiekiem, który nigdy nie żył sam dla siebie.

Za życia namalował ponad 800 obrazów. Jego prace prezentowane były na salonach artystycznych Krakowa, Lwowa i Warszawy.

W Nowym Sączu, swoim rodzinnym mieście, całe życie działał na rzecz lokalnej społeczności: był prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, założycielem Towarzystwa Dramatycznego, kierownikiem Szkoły Przemysłowej Żeńskiej, nauczycielem rysunku oraz miłośnikiem książek, dbającym o wzbogacanie bibliotek i tworzenie archiwów.

17 września 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania wolności, a w 1937 r., 11 sierpnia, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi – odznaczenie państwowe nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, początkowo najwyższe odznaczenie dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prowadziły wyróżniającą się działalność na rzecz kraju i społeczeństwa.