Bolesław
Barbacki
Deklaracja dostępności

Album fotografii

Niestety nie zachowało się zbyt wiele fotografii Bolesława Barbackiego i jego bliskich. W zbiorach prywatnych przechowywane są jednak zdjęcia powstałe z różnych okazji, np. wykonywane w atelier fotograficznych w Nowym Sączu, zdjęcia w plenerze z artystą przy sztaludze, z rodziną i przyjaciółmi, kilka zdjęć wykonanych na ulicach miast, takich jak Nowy Sącz czy Zakopane (co było szczególnie popularne w latach 30.). W związku ze swoją pasją dokumentacyjną Barbacki zamawiał również profesjonalne fotografie swoich obrazów. W 1941 r., tuż przed śmiercią artysty, było ich już około 200.

Poniżej – zdjęcia rodzinne Bolesława Barbackiego.