Bolesław
Barbacki
Deklaracja dostępności

Malarstwo

Artysta namalował w ciągu życia ponad 800 obrazów olejnych. Był znakomitym portrecistą, wiernie oddającym cechy modela.

Portretował szczególnie chętnie przedstawicieli elit, na przykład ziemian (m.in. hr. A. Stadnickiego), urzędników (portrety Romana Sichrawy), aktorów (m.in. Marię Majdrowiczównę, Wandę Siemaszkową, aktorów Towarzystwa Dramatycznego) czy wojskowych (J. Piłsudskiego, W. Sikorskiego, gen. W. Iwaszkiewicza). Uwieczniał na swoich obrazach mężczyzn, kobiety i dzieci, szczególnie chętnie – swoją rodzinę i przyjaciół. Miał krytyczny stosunek do swoich prac i często sam sobie wystawiał za obraz ocenę. W 1941 r., gdy wyszedł na wolność po pierwszym aresztowaniu przez gestapo, pisał do swego przyjaciela Romana Uhacza: „W roku ubiegłym zrobiłem poważny krok naprzód! Zwłaszcza pod względem kolorystycznym. Dziwna rzecz, starzeje się człowiek fizycznie, a jednak mózg posuwa się ciągle ku wyżynom, ręka jak dotąd posłuszna. Och, co ja bym dał, żeby mieć pewność, że z 5–10 lat jeszcze pożyję! Nadłatałbym braki i niedociągnięcia z całego życia!”

Choć Barbacki odznaczał się znakomitym warsztatem, a jego obrazy dostarczają widzom wielu wrażeń estetycznych, okres, w którym przyszło mu tworzyć był dla niego niełatwy. W sztuce dominowały bowiem nowoczesne prądy, w których realizm i poprawność warsztatowa nie odgrywały już wiodącej roli. Stąd jego częste rozterki i cierpienia, związane z tym, że trudno mu było ze swoją sztuką zdobyć odpowiedni rozgłos. Jego malarstwo było jednak doceniane, co potwierdzają liczne zamówienia z całej Polski. Swoje obrazy prezentował głównie na krajowych wystawach: w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Katowicach, Zakopanem i Poznaniu. W 1927 r. uzyskał brązowy medal przyznany przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, w 1934 r. srebrny medal za „Akt osłaniający się różową draperią” (obraz ten zaginął podczas wojny), a w 1938 r. przyznano mu potwierdzenie srebrnego medalu za „Portret prezydenta Nowego Sącza dra Romana Sichrawy”.

Poniżej – wybrane obrazy artysty