Bolesław
Barbacki
Deklaracja dostępności

Album o Bolesławie Barbackim

Na początku roku 2021 ukazał się niezwykły album, w którym zawarte zostały prace Boleslawa Barbackiego, w tym również nigdy dotąd nie publikowane obrazy z prywatnych kolekcji sfotografowane przez Piotra Droździka.

W albumie oprócz obrazów znalazły się również teksty, których autorami są: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, dr Maria Molenda, Edyta Ross-Pazdyk, Wacław Jagielski, Robert Ślusarek, Justyna Stasiek-Harabin oraz Piotr Droździk.