Bolesław
Barbacki
Deklaracja dostępności

„Bolek i Żabusia”

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu przygotował spektakl pod tytułem „Bolek i Żabusia”, autorstwa Marii Molendy w reżyserii Moniki Ślepiak. To teatralna próba przybliżenia odbiorcom Boloesława Barbackiego – patrona teatru, w sposób mniej pomnikowy, a bardziej ludzki, nawet z jego miłosnymi rozterkami.

Jest rok 1918. Kobiety z „Czytelni kobiet” w Nowym Sączu rozmawiają o wojnie, o trudnościach z nią związanych, o nadziejach na niepodległość i kłopotach aprowizacyjnych. Liczą zebrane finanse i dochodzą do wniosku, że największe wpływy miały ze spektakli organizowanych przez Bolesława. Pojawia się pomysł, żeby wystawić „Żabusię” Gabrieli Zapolskiej, a jej przygotowanie powierzyć Bolkowi Barbackiemu. Próbom towarzyszy splot wielu nieoczekiwanych zdarzeń.

Co z nich wyniknie, dowiemy się oglądając spektakl zrealizowany w konwencji „teatru w teatrze”, którego głównymi sprawczyniami są: skoligacona rodzinnie z Bolesławem Barbackim, długoletnia aktorka i reżyserka Teatru Robotniczego – Monika Ślepiak i dr Maria Molenda – Prezes nowosądeckiej Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, historyk, pasjonatka kultury i historii ubioru, ale również znawczyni postaci Bolesława Barbackiego.

Za sprawą lekko komediowo-romantycznej, a czasami też sensacyjnej fabuły spektaklu „Bolek i Żabusia” oraz wykreowanych przez aktorów Teatru Robotniczego postaci, przenosimy się w przeszłość, aby śledzić przygotowania do pierwszej premiery Teatru Towarzystwa Dramatycznego w Nowym Sączu, która miała miejsce w sali Sokoła, w dniu 16 kwietnia 1918 roku.

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

Scenariusz, scenografia i kostiumy – Maria MOLENDA
Reżyseria: Monika ŚLEPIAK
Współpraca reżyserska i opracowanie muzyczne – Janusz MICHALIK

Obsada:
Bolesław Barbacki – Marcin RUCHAŁA
Stanisława Jurczakówna - Dorota KACZMARCZYK
Maria Wusatowska - Elwira MICHALSKA 
Helena Dudzińska - Beata SZCZYPUŁA / Monika ŚLEPIAK
Ludwika Boguszowa – Irena MICHALSKA
Karol Myczkowski – Mieczysław FILIPCZYK
Karolina Wójsówna - Iwona ZNAMIROWSKA
Mieczysław Jarosz - Kamil JAKUBOWSKI
Tadeusz Grochowski - Zbigniew KUKLA
Dyrektor - Janusz MICHALIK
Wydarzenie wpisuje się w obchody Roku Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu (130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci). 

Jest to 359. premiera w 99-letniej historii Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.