Bolesław
Barbacki
Deklaracja dostępności

Galeria na ulicy Wąskiej

Na ulicy Wąskiej w Nowym Sączu powstała galeria obrazów, których autorem jest Mgr Mors. Na murach kamienicy oglądać można cykl prac inspirowanych twórczością Bolesława Barbackiego w aranżacji znanego sądeckiego artysty młodego pokolenia.

foto: www.mgrmors.pl