Bolesław
Barbacki
Deklaracja dostępności

Impresje twórcze - wokół Bolesława Barbackiego

Od 5 listopada do 2 grudnia 2021 roku w Galerii SOKÓŁ zobaczyć można wystawę "Impresje twórcze - wokół Bolesława Barbackiego", która jest częścią 16. edycji programu LABIRYNT HISTORII. Finisaż wystawy oraz spotkanie z twórcami i artystami odbędzie się w Galerii SOKÓŁ 28 listopada o godz. 17:00.

Na wystawie prezentowane są prace Bolesława Barbackiego i pamiątki po nim, a także prace artystów związanych w różny sposób z Nowym Sączem. Osoby te nierzadko łączą swoją artystyczną pracę z różnego rodzaju prospołecznymi działaniami, w czym również łatwo dostrzec podobieństwo ich postawy do tej prezentowanej przez Bolesława Barbackiego.

Na wystawie obejrzeć można prace Mariusza BRODOWSKIEGO – Mgr. Morsa, Wacława JAGIELSKIEGO, Julii JANUR, Krzysztofa KARGOLA, Marthy KOŁODZIEJ, Renaty POPIÓŁ, Sylwii RAMS i Józefa STECA. Ciekawą pracą prezentowaną na wystawie jest ponadto autoportret autorstwa Ewy Harsdorf, uczennicy Barbackiego.

Koncepcja wystawy: dr Maria Molenda

www.labirynthistorii.pl 

Na spotkanie w dniu 28.11.2021 obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc: 184482641 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)